Ψηφιοποιήσεις

Ψηφιοποιήσεις

scan2 net

Μπορούμε να ψηφιοποιήσουμε τα αρνητικά σας, έγχρωμα ή ασπρόμαυρα, καθώς επίσης τα slides σας και τις φωτογραφίες σας. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε χαμηλή, μεσαία ή υψηλή ανάλυση. Οι διαβαθμίσεις αφορούν το μέγεθος του ψηφιακού αρχείου.