Εκτυπώσεις Digital Offset

Εκτυπώσεις Digital Offset

digital offset category c

Η ψηφιακή εκτύπωση ήρθε επάξια να  «αντικαταστήσει» την εκτύπωση ‘offset’.   Αποδίδει πλέον το ίδιο σχεδόν ποιοτικό αποτέλεσμα με την παραδοσιακή τυπογραφία, προσφέρει αμεσότητα και ταχύτητα  στα μικρά τιράζ και παρέχει τη δυνατότητα εκτυπώσεων κατά ζήτηση (on demand).

Οι εκτυπώσεις μπορούν να γίνουν σε σύντομους χρόνους και σε μικρές ποσότητες παρέχοντας τη δυνατότητα εκτύπωσης με διαφορετικό περιεχόμενο χωρίς να υποχρεώνει σε μαζικές παραγωγές.