Εκτυπώσεις Plotter

Εκτυπώσεις Plotter

plotter c

Το plotter είναι μια συσκευή εκτύπωσης μεγάλων επιφανειών που αποδίδει εξαιρετική ακρίβεια στις εκτυπώσεις του. Μπορεί να εκτυπώσει επάνω σε μια πληθώρα υλικών και το μέγεθος της τελικής εκτύπωσης εξαρτάται από το είδος της επιφάνειας που χρησιμοποιείται.

Χρησιμοποιούμε τον plotter για να πετύχουμε μεγαλύτερη απόδοση στην εκτύπωση, μεγαλύτερη ανάλυση, σταθερότητα στην αποτύπωση και μεγαλύτερη αντίθεση στα χρώματα.